מדיניות ביטולים ושינויים - סמרתון 2019

בקשה לביטול שירות/השתתפות תימסר בכתב בלבד, במייל לצוות ההפקה info@samarathon.co.il

  • במידה והביטול נעשה בתוך 14 ימים מביצוע ההרשמה, ולא פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד האירוע, יזוכה המשתתף בסכום העסקה למעט 5% מערך ההרשמה/שירות או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בתוספת עמלות החיוב והסליקה. 
  • במידה והביטול נעשה לאחר 14 יום מביצוע ההרשמה ועד 31/12/18 יזוכה הממשתתף ב-50% מדמי הרישום.
  • במידה והביטול נעשה לאחר 14 יום מביצוע ההרשמה ובין ה-1/1/19 ועד 15/1/19 יזוכה המזמין ב-10% מדמי הרישום. 
  • לא יינתן החזר כספי לאחר ה-16/1/19.

מדיניות הביטול בכפוף לתקנות הגנת הצרכן "ביטול עסקה" התש"א.

בקשה לשינוי פרטים בהרשמה קיימת תימסר בכתב בלבד, במייל לצוות ההפקה info@samarathon.co.il.