מדיניות ביטולים ושינויים - סמרתון 2020

בקשה לביטול שירות/השתתפות תימסר בכתב בלבד, במייל לצוות ההפקה tayaroot@gmail.com 

  • במידה והביטול נעשה בתוך 14 ימים מביצוע ההרשמה, ולא פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד האירוע, יזוכה המשתתף בסכום העסקה למעט 5% מערך ההרשמה/שירות או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בתוספת עמלות החיוב והסליקה. 
  • במידה והביטול נעשה לאחר 14 יום מביצוע ההרשמה ועד 31/12/19 יזוכה הממשתתף ב-50% מדמי הרישום.
  • במידה והביטול נעשה לאחר 14 יום מביצוע ההרשמה ובין ה-1/1/20 ועד 15/1/20 יזוכה המזמין ב-10% מדמי הרישום. 
  • לא יינתן החזר כספי לאחר ה-19/1/20.

מדיניות הביטול בכפוף לתקנות הגנת הצרכן "ביטול עסקה" התש"א.

בקשה לשינוי פרטים בהרשמה קיימת תימסר בכתב בלבד, במייל לצוות ההפקה tayaroot@gmail.com